Τα άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο μπορεί να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες ανθυγιεινών, θερμιδικά πυκνών τροφίμων από ότι τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, πιθανώς επειδή είναι περισσότερο σωματικά δραστήριοι,
σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το Ινστιτούτο Robert Koch στο Βερολίνο. Οι μελέτες συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι οι ανθυγιεινές δίαιτες παρατηρούνται συχνότερα σε άτομα των χαμηλότερων κοινωνικο-οικονομικών τάξεων, όπως ορίζονται με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, το επίπεδο του εισοδήματος και το επάγγελμα. Ωστόσο η φυσική δραστηριότητα μπορεί επίσης να σχετίζεται με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τις διατροφικές συνήθειες.

Σε αυτή τη μελέτη, οι συγγραφείς εφάρμοσαν μια μεγάλης κλίμακας έρευνα για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του επιπέδου μόρφωσης, της κατανάλωσης τροφίμων και της σωματικής δραστηριότητας. Ανέλυσαν μια μεγάλη βάση δεδομένων από ένα δείγμα γερμανικού πληθυσμού ενηλίκων και διαπίστωσαν ότι οι Γερμανοί ενήλικες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο καταναλώνουν περισσότερες τροφές πλούσιες σε ζάχαρη και πλούσιες σε λίπος συγκριτικά με τους ενήλικες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Επίσης κατανάλωναν λιγότερα φρούτα και λαχανικά από εκείνους με υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης.

Κατόπιν, ανάλυσαν το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας κάθε ομάδας. Βρήκαν ότι οι ενήλικες με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ήταν περισσότερο δραστήριοι δαπανώντας περισσότερη ενέργεια από τα άτομα υψηλότερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υψηλότερη δαπάνη ενέργειας σε αυτή την ομάδα μπορεί να εξηγήσει τους υψηλότερη κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ζάχαρη και λίπος.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr