Πίσω από την αντίληψη της γλυκιάς γεύσης των φυσικών και μη, γλυκαντικών ουσιών του κάθε ανθρώπου φαίνεται να βρίσκεται ένα γενετικό μονοπάτι.
Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο ερευνών Monell Center, φαίνεται να υπάρχει ένα σύνολο γονιδίων που είναι υπεύθυνα για την αντίληψη του κάθε ατόμου σχετικά με την γλυκιά γεύση που νιώθει μετά από την κατανάλωση γλυκαντικών ουσιών.

Όπως οι ερευνητές επισημαίνουν, όπως μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με φτωχή αίσθηση της ακοής, έτσι και κάποιοι άλλοι γεννιούνται με αδύναμη αίσθηση της γλυκιάς γεύσης και χρειάζεται να προσθέσουν περισσότερη ζάχαρη. Στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε και δημοσιευθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Twin Research and Human Genetics, οι ερευνητές εξέτασαν 243 ζεύγη μονοζυγωτικών διδύμων, 452 ζεύγη δίζυγωτικών διδύμων και 511 παιδιά που δεν ήταν δίδυμα στα οποία δόθηκαν φυσικά σάκχαρα ή μη θερμιδικές γλυκαντικές ουσίες.

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι γενετικοί παράγοντες επηρεάζουν περίπου 30% την διακύμανση στην αίσθηση της γλυκιάς γεύσης. Επίσης διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που ένοιωθαν ασθενώς την γλυκιά γεύση των φυσικών γλυκαντικών, ένιωθαν το ίδιο και για τα υποκατάστατα της ζάχαρης. Επιπλέον φαίνεται ότι και η πρόσβαση των παιδιών σε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης μπορεί να επηρεάσει την αίσθηση της γλυκιάς γεύσης.

Η κατανόηση των γενετικών διαφορών που επηρεάζουν την αίσθηση γλυκύτητας ενός ατόμου μπορεί να βοηθήσει τους κατασκευαστές των τροφίμων να μειώσουν τη προσθήκη των σακχάρων και των γλυκαντικών στα τρόφιμα. Τέλος οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αίσθηση της πίκρας γενετικά έχει μελετηθεί περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες σε σχέση με την γλυκύτητα.

Ως επόμενο βήμα πρέπει να μελετηθεί περισσότερο η περιοχή του γονιδιώματος στους ανθρώπους που είχαν πτωχή αίσθηση της γλυκύτητας έτσι ώστε να κατανοηθεί περισσότερο το θέμα γύρω από την αίσθηση της γλυκιάς γεύσης.

Από την Κατερίνα Κουρουπάκη, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr