Ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα που σχετίζεται με τη διατροφή μας και τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, είναι η περιεκτικότητά τους σε πρόσθετα, τα γνωστά Ε.
Έτσι ονομάζονται ουσίες τις οποίες ο άνθρωπος προσθέτει στα τρόφιμα κατά την παραγωγή και τη συσκευασία τους για διάφορους σκοπούς, όπως είναι για παράδειγμα η συντήρησή τους, η διατήρηση της υφής και της εμφάνισής τους.

Τα υλικά που επιλέγονται για πρόσθετα τροφίμων κρίνονται από την Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα πιο αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, ως προς την ασφάλεια και τη σκοπιμότητα χρήσης τους.
Αφού εγκριθούν, ορίζεται η ανώτατη δοσολογία χρήσης και κατατάσσονται με δικό τους κωδικό αριθμό, στον ειδικό κατάλογο των επιτρεπόμενων προσθέτων.
Οι επιστημονικά στηριγμένες εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν υπόψη και αξιολογούν σε μόνιμη βάση όλες τις έρευνες που γίνονται για τις πιθανές επιπτώσεις των υλών αυτών στην υγεία μας.
Όταν λοιπόν ο καταναλωτής βλέπει στη συσκευασία συστατικό κωδικοποιημένο με το γράμμα Ε, πρέπει να ξέρει ότι πρόκειται για πρόσθετο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ασφαλές για τον ίδιο.

Ναι λοιπόν στον έλεγχο και όχι στον πανικό. 

Αυτό που πρέπει πάντως να γνωρίζετε ως καταναλωτές είναι ότι κάθε φορά που βλέπετε στη συσκευασία συστατικό κωδικοποιημένο με το γράμμα Ε, πρόκειται για ένα πρόσθετο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελεγμένο από τη βιομηχανία τροφίμων ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr