Τα βιολογικά προϊόντα έχουν πλέον κατακλύσει την αγορά τροφίμων. Αλλά τι ονομάζουμε βιολογικό τρόφιμο και ποιες οι κύριες πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας;

Η βιολογική καλλιέργεια περιλαμβάνει τις κάτωθι πρακτικές:

• Εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι με περιόδους αγρανάπαυσης με σκοπό την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων.

• Πολύ αυστηρά όρια στη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας και συνθετικών λιπασμάτων, ζωικών αντιβιοτικών, συντηρητικών και προσθετικών στην επεξεργασία των τροφίμων.

• Πλήρης απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

• Χρησιμοποίηση των αυτοπαραγόμενων πόρων, όπως το ζωικό κοπρολίπασμα ή οι τροφές που παράγονται στο αγρόκτημα.

• Επιλογή φυτικών και ζωικών ειδών ανθεκτικών σε ασθένειες και προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

• Εκτροφή ζώων ελευθέρας βοσκής. Εφαρμογή κατάλληλων κτηνοτροφικών πρακτικών για την εκτροφή ζώων.

Με άλλα λόγια η βιολογική καλλιέργεια σέβεται την ισορροπία της φύσης…

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr