Η παρακολούθηση τηλεόρασης «βλάπτει» τον εγκέφαλο

Είναι πλέον γνωστό ότι ο παρατεταμένος καθιστικός χρόνος και η σωματική αδράνεια έχουν ποικίλες αρνητικές επιδράσεις στην υγεία, όπως η αύξηση του

 κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκίας και ορισμένων μορφών καρκίνου. Νέα μελέτη, ωστόσο, εξετάζει για πρώτη φορά την επίδραση του «καθισιού» στη νοητική λειτουργία.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA Psychiatry, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 3.247 νεαρούς ενήλικες, τους οποίους παρακολούθησαν για συνολικό διάστημα 25 ετών. Από τους εθελοντές ζητήθηκε να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια σχετικά με το χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης και τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας κάθε 2-5 χρόνια, κατά το διάστημα 1985-2011. Στη συνέχεια, κάθε εθελοντής πραγματοποίησε τρία διαφορετικά τεστ για την αξιολόγηση της νοητικής λειτουργίας.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν πως όσοι παρακολουθούσαν περισσότερη τηλεόραση και είχαν χαμηλότερα επίπεδα άσκησης, πήραν μικρότερη βαθμολογία στα τεστ που αφορούσαν στην ταχύτητα επεξεργασίας και την εκτελεστική λειτουργία του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές, αναγνωρίζοντας ορισμένα μεθοδολογικά μειονεκτήματα της μελέτης, αναφέρουν πως η πιθανή σχέση της σωματικής αδράνειας και του αυξημένου χρόνου τηλεθέασης με τη νοητική ικανότητα θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, δεδομένου ότι οι εν λόγω συμπεριφορές παρατηρούνται όλο και πιο συχνά τις τελευταίες δεκαετίες.

Από τη Χριστίνα Κατσαρού, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr