Νέα μελέτη δείχνει πως τα παιδιά που αφιερώνουν χρόνο σε μέτριας προς υψηλής έντασης άσκηση, η οποία προκαλεί έντονο λαχάνιασμα και εφίδρωση, έχουν λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης κατάθλιψης στο μέλλον.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Pediatrics, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από περίπου 800 παιδιά ηλικίας 6 ετών, τα οποία επαναξιολόγησαν στην ηλικία των 8 και 10 ετών. Για την εκτίμηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκαν επιταχυνσιόμετρα, ενώ η πνευματική υγεία των παιδιών αξιολογήθηκε μέσα από συνεντεύξεις με τους γονείς.

Συνολικά, βρέθηκε πως τα παιδιά που ήταν περισσότερο σωματικά δραστήρια, αφιερώνοντας χρόνο σε μέτριας προς υψηλής έντασης άσκηση, στην ηλικία των 6 και 8 ετών, είχαν λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης μέσα στα επόμενα 2 έτη.

Η μελέτη δεν εξέτασε τους μηχανισμούς στους οποίους μπορεί να οφείλεται η προστατευτική δράση της άσκησης, αν και οι ερευνητές κάνουν διάφορες υποθέσεις. Ειδικότερα, αναφέρουν πως η σωματική δραστηριότητα μπορεί να αποσπάσει την προσοχή των παιδιών, με αποτέλεσμα να μη συλλογίζονται ή αναμασούν αρνητικές εμπειρίες. Από την άλλη, φαίνεται ότι τα δραστήρια παιδιά έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, ενώ ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως η άσκηση μπορεί να συμβάλλει και στην κοινωνικοποίηση και την πνευματική τους ανάπτυξη.

Τέλος, όπως σχολιάζουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν πως η άσκηση έχει σημαντικά οφέλη όχι μόνο για τη σωματική, αλλά και για την πνευματική υγεία, ενώ συστήνουν την περαιτέρω διερεύνηση της παρατηρούμενης συσχέτισης, μέσα από μελέτες παρέμβασης.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr