Η ήπια άσκηση συνδέεται με βελτίωση της μνήμης

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, δείχνει πως

ακόμη και μια σύντομη και χαμηλής έντασης προπόνηση μπορεί να επιφέρει μεταβολές στη λειτουργία του εγκεφάλου, που συνδέονται με βελτίωση της μνήμης.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 36 υγιείς ενήλικες. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν άσκηση και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές μεταβολές στην εγκεφαλική λειτουργία.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως ακόμη και 10 λεπτά ήπιας άσκησης έχουν σημαντικά και άμεσα οφέλη για την πνευματική λειτουργία, καθώς φάνηκαν να βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα περιοχών του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τη μνήμη.

Όπως σχολιάζει ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, ενώ προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει πως η άσκηση συμβάλλει στη δημιουργία νέων κυττάρων σε περιοχές του εγκεφάλου που αφορούν τη μνήμη, τα παρόντα ευρήματα αναδεικνύουν ένα πιο άμεσο όφελος, που έχει να κάνει με την επικοινωνία περιοχών του εγκεφάλου που συνδέονται με τη μνήμη.

Επόμενος στόχος των ερευνητών είναι να εξετάσουν κατά πόσο η σωματική δραστηριότητα διαφορετικής έντασης και διάρκειας μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη ηλικιωμένων ατόμων, που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών της νοητικής λειτουργίας.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr