Η καλή φυσική κατάσταση συνδέεται με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης άνοιας

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Neurology, της Αμερικανικής Εταιρίας Νευρολογίας, δείχνει πως οι γυναίκες που έχουν καλή φυσική κατάσταση στη μέση ηλικία, έχουν μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης άνοιας σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Στη μελέτη συμμετείχαν 191 γυναίκες, ηλικίας 50 ετών κατά μέσο όρο, οι οποίες πραγματοποίησαν ένα είδος τεστ κοπώσεως, μέσω του οποίου αξιολογήθηκε η καρδιοαναπνευστική ικανότητα. Στη συνέχεια, οι ερευνητές παρακολούθησαν τις εθελόντριες για 44 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων τις εξέτασαν για εμφάνιση άνοιας σε έξι χρονικές στιγμές.

Συνολικά, παρατηρήθηκε πως οι γυναίκες με τα υψηλότερα επίπεδα καρδιοαναπνευστικής ικανότητας, εκείνες δηλαδή με την καλύτερη φυσική κατάσταση, είχαν 88% χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης άνοιας, συγκριτικά με όσες είχαν μέτρια φυσική κατάσταση. Επιπλέον, η εμφάνιση άνοιας στις εθελόντριες με τα υψηλότερα επίπεδα καρδιοαναπνευστικής ικανότητας βρέθηκε να «καθυστερεί» 11 χρόνια κατά μέσο όρο, σε σχέση με εκείνες που είχαν μέτρια φυσική κατάσταση.

Όπως αναφέρει η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, τα ευρήματα της μελέτης είναι ενθαρρυντικά, καθώς δείχνουν ότι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης στη μέση ηλικία, θα μπορούσε ίσως να αποτελεί προστατευτικό παράγοντα ενάντια στον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Σε κάθε περίπτωση, σχολιάζει πως ο σχεδιασμός της μελέτης δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος και συνεπώς απαιτούνται περισσότερες μελέτες, ώστε να διευκρινιστεί κατά πόσο η καλή φυσική κατάσταση θα μπορούσε να δράσει προστατευτικά.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr