Νέα δεδομένα για τα οφέλη της άσκησης

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρίας, δείχνει πως οι

ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας που αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε καθιστικές δραστηριότητες και περισσότερο σε ελαφριά ή έντονη άσκηση, έχουν καλύτερους δείκτες καρδιαγγειακής λειτουργίας.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 1.600 ενήλικες, ηλικίας 60-64 ετών, οι οποίοι φόρεσαν συσκευές καταγραφής της σωματικής δραστηριότητας για διάστημα πέντε ημερών. Οι εν λόγω συσκευές, κατέγραψαν τόσο τα συνολικά επίπεδα άσκησης, όσο και το χρόνο που αφιέρωναν οι εθελοντές σε δραστηριότητες διαφορετικής έντασης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός των επιπέδων διαφόρων δεικτών καρδιομεταβολικού κινδύνου και φλεγμονής.

Συνολικά, κάθε επιπλέον 10 λεπτά μέτριας προς υψηλής έντασης άσκηση βρέθηκαν να συνδέονται με καλύτερες τιμές σε δείκτες καρδιομεταβολικού κινδύνου, ενώ αντίστοιχα τα υψηλότερα επίπεδα καθιστικού χρόνου συσχετίσθηκαν με υψηλότερες τιμές δεικτών φλεγμονής. Μάλιστα, οι διαφορές βρέθηκαν να είναι μεγαλύτερες μεταξύ των γυναικών, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα οφέλη της άσκησης μπορεί να είναι μεγαλύτερα για τις γυναίκες.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η άσκηση πιθανόν να μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας βελτιώνοντας τη λειτουργία των αγγείων, ενώ αντίθετα το «καθισιό» φαίνεται να λειτουργεί επιβαρυντικά ως προς την ενδοθηλιακή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, τονίζουν πως ο σχεδιασμός της μελέτης δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος, ενώ απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr