Νέα μελέτη, που παρουσιάστηκε σε συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρίας, δείχνει ότι οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι απώλειας και επαναπρόσληψης βάρους -γνωστοί και ως φαινόμενο “γιο-γιο”
-, συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από στεφανιαία νόσο, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Το φαινόμενο “γιο-γιο” αποτελεί ένα γνωστό πρόβλημα που σχετίζεται με την προσπάθεια διαχείρισης του σωματικού βάρους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα επιστημονικών μελετών που έχουν έως τώρα εξετάσει τις πιθανές συνέπειες της ανακύκλωσης βάρους στην υγεία, παραμένουν αντικρουόμενα. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 158.063 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, τις οποίες χώρισαν σε 4 κατηγορίες, οι οποίες περιλάμβαναν εθελόντριες που διατηρούσαν σταθερό βάρος (1), είχαν σταθερή αύξηση βάρους (2), είχαν χάσει βάρος και το διατηρούσαν (3) ή είχαν αυξομειώσεις βάρους (4).

Μετά από μέσο διάστημα παρακολούθησης περίπου 11 χρόνων παρατηρήθηκαν τα εξής:

Οι γυναίκες που είχαν φυσιολογικό βάρος κατά την έναρξη της μελέτης και στη συνέχεια παρουσίασαν αυξομειώσεις, είχαν περίπου 3,5 φορές υψηλότερο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, συγκριτικά με εκείνες που διατήρησαν σταθερό σωματικό βάρος.

Η ανακύκλωση του βάρους σε γυναίκες φυσιολογικού σωματικού βάρους, φάνηκε επίσης να συνδέεται με 66% υψηλότερη πιθανότητα θανάτου από στεφανιαία νόσο.

Οι υπέρβαρες ή παχύσαρκες γυναίκες που δήλωσαν ότι έχαναν και επανακτούσαν βάρος δε βρέθηκαν να έχουν υψηλότερο κίνδυνο. Αντίστοιχα, δεν παρατηρήθηκε αύξηση του κινδύνου μεταξύ γυναικών που είτε πήραν ή έχασαν βάρος και το διατήρησαν.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ο σχεδιασμός της μελέτης δεν επιτρέπει την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων και δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Κλείνοντας, σχολιάζουν πως θα πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν άτομα διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και άνδρες.

Από τη Χριστίνα Κατσαρού, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr