Τα ενεργειακά ποτά μπορεί να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση και να εμποδίσουν τη φυσιολογική καρδιακή λειτουργία, σύμφωνα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε επιστημονική ημερίδα της Αμερικανική Καρδιολογικής Εταιρείας.
Πολλά ενεργειακά ποτά περιέχουν υψηλά ποσά ταυρίνης και καφεΐνης, ο συνδυασμός των οποίων μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και να αυξήσει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα.
Ανάμεσα στους 132 συμμετέχοντες στην έρευνα η συστολική τους πίεση αυξήθηκε κατά μέσο όρο 3.5 μονάδες.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σχέση ανάμεσα στην υψηλή αρτηριακή πίεση και την κατανάλωση ενεργειακών ποτών πρέπει να διερευνηθεί ακόμη περισσότερο.
Σύμφωνα μάλιστα με παλαιότερη έρευνα τα παιδιά αποτελούν μια υψηλού κινδύνου πληθυσμιακή ομάδα για καρδιακή δυσλειτουργία λόγω της υπερκατανάλωσης ενεργειακών ποτών.