Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό The Lancet Diabetes & Endocrinology, δείχνει πως η επάρκεια βιταμίνης D συνδέεται με υψηλότερη πιθανότητα σύλληψης και ολοκλήρωσης της κύησης, σε γυναίκες με ιστορικό αποβολής.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 1.200 γυναίκες με ιστορικό αποβολής. Τα επίπεδα βιταμίνης D μετρήθηκαν πριν τη σύλληψη και στην 8η εβδομάδα κύησης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν πως οι γυναίκες που είχαν συγκεντρώσεις βιταμίνης D στο αίμα πάνω από 30 ng/ml πριν τη σύλληψη, είχαν 10% μεγαλύτερη πιθανότητα να συλλάβουν και 15% μεγαλύτερη πιθανότητα να ολοκληρώσουν την κύηση, συγκριτικά με όσες εμφάνιζαν ανεπάρκεια βιταμίνης D. Επιπλέον, κάθε αύξηση της συγκέντρωσης βιταμίνης D πριν τη σύλληψη κατά 10 ng/ml, βρέθηκε να συνδέεται με 12% χαμηλότερη πιθανότητα αποβολής.

Όπως σχολιάζουν οι ερευνητές, ο σχεδιασμός της μελέτης δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Ωστόσο, τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν ότι η βιταμίνη D πιθανόν να ασκεί προστατευτική δράση στην εγκυμοσύνη.

Κλείνοντας, αναφέρουν πως θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο η χορήγηση βιταμίνης D σε γυναίκες με ιστορικό αποβολής θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες σύλληψης και ολοκλήρωσης της κύησης.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr