Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Neurology, δείχνει πως η αυξημένη περιφέρεια μέσης και ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος στην ηλικία των 60 ετών, πιθανόν να συνδέονται με ταχύτερη γήρανση του εγκεφάλου και εξασθένιση της νοητικής λειτουργίας.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 1.289 ενήλικες, ηλικίας 64 ετών κατά μέσο όρο, τους οποίους παρακολούθησαν για 6 χρόνια. Κατά την έναρξη της μελέτης, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις βάρους, ύψους και περιφέρειας μέσης, ενώ πριν την ολοκλήρωσή της οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, για την αξιολόγηση του όγκου του εγκεφάλου, του πάχους του φλοιού και άλλων παραγόντων.

Συνολικά, τα άτομα με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος και περιφέρεια μέσης βρέθηκαν να έχουν λεπτότερο εγκεφαλικό φλοιό, χαρακτηριστικό που έχει συσχετισθεί με υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης νόσου Alzheimer.

Όπως σχολιάζουν οι ερευνητές, οι παρατηρούμενες διαφορές στο πάχος του φλοιού του εγκεφάλου μεταξύ υπέρβαρων/ παχύσαρκων και φυσιολογικού βάρους εθελοντών, υποδηλώνουν ταχύτερη γήρανση του εγκεφάλου κατά τουλάχιστον μία δεκαετία. Κλείνοντας, σχολιάζουν πως αν και η μελέτη δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος, εν τούτοις τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς δείχνουν ότι η απώλεια βάρους θα μπορούσε ενδεχομένως να καθυστερήσει τη γήρανση του εγκεφάλου και τη σχετιζόμενη με αυτή έκπτωση της νοητικής λειτουργίας και της μνήμης.

 

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr