Σε μια μελέτη που διεξήχθη στην κλινική Mayo στο Ρότσεστερ και τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στην Εβδομάδα Πεπτικών Νόσων στη Φλόριντα, φάνηκε ότι η τακτική κατανάλωση καφέ συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο για ανάπτυξη μιας σπάνιας
αυτοάνοσης νόσου του ήπατος, η οποία ονομάζεται πρωτοπαθής σκληρυντική χολοαγγειίτιδα (PSC).

Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που προσδιορίζει ένα καινοφανή περιβαλλοντικό παράγοντα που μπορεί να επιδρά στην εμφάνιση της νόσου, συντελώντας στην κατανόηση των αιτιών που πιθανά πυροδοτούν την έναρξη και εξέλιξή της.

Στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν τρείς ομάδες.
Η πρώτη περιελάμβανε ασθενείς με PSC, η δεύτερη ασθενείς με πρωτοπαθή χολική κίρρωση (μια άλλη παθολογική κατάσταση του ήπατος) και η τρίτη υγιείς εθελοντές.
Τα αποτελέσματα έδειξαν μια ότι η κατανάλωση καφέ οδηγεί σε σημαντική μείωση της πιθανότητας εμφάνισης PSC, αλλά όχι πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης.
Μάλιστα οι ασθενείς με PSC ήταν πιο πιθανό να μην έχουν πιεί ποτέ καφέ σε σχέση με του υγιείς εθελοντές.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης σε συνδυασμό με τα ευρήματα μιας πρόσφατης μελέτης που διεξήχθη στην Ικαρία, η οποία συσχέτισε την κατανάλωση καφέ με την μακροζωία, φαίνεται να προσδίδουν κάποια μοναδικά οφέλη στο ρόφημα του καφέ.
Πρόσθετα δεδομένα χρειάζονται για να επιβεβαιώσουν τα παρόντα ευρήματα.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr