Νέα έρευνα – Σελήνιο και συνένζυμο Q10 θωρακίζουν το καρδιαγγειακό μας

Τα επίπεδα σεληνίου και συνενζύμου Q10 είναι χαμηλά επίπεδα στην καρδιά ατόμων με καρδιομυοπάθεια.
Επίσης οι ουσίες αυτές έχουν μια σημαντική αλληλεπίδραση που εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των κυττάρων της καρδιάς.

Ωστόσο η σύγχρονη συμπληρωματική τους χορήγηση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων δεν έχει διερευνηθεί ακόμα. Στο πλαίσιο αυτό, μια ομάδα ερευνητών από τη Σουηδία εκπόνησαν μια πενταετή προοπτική διπλή τυφλή μελέτη με 443 άτομα ηλικίας 70 έως 88 ετών στα οποία δόθηκε ένα συμπλήρωμα που περιείχε σελήνιο και συνένζυμο Q10 (ομάδα παρέμβασης) ή εικονικό φάρμακο (ομάδα ελέγχου).

 Οι συμμετέχοντες παρακολουθούνταν ανά 6 μήνες οπότε γίνονταν εκτεταμένοι εργαστηριακοί έλεγχοι και καταγραφή θνησιμότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε μειωμένη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα στην ομάδα που λάμβανε το συμπλήρωμα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
Επίσης η ομάδα παρέμβασης είχε καλύτερη εικόνα καρδιακής λειτουργίας βάσει ηχοκαρδιογραφημάτων και καλύτερες τιμές σε ένα σημαντικό καρδιακό δείκτη (NT-proBNP) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Το συμπέρασμα των ερευνητών ήταν πως η μακροχρόνια συμπληρωματική χορήγηση σεληνίου και συνενζύμου Q10 περιόρισε την καρδιαγγειακή θνησιμότητα και βελτίωσε σημαντικούς δείκτες της καρδιακής λειτουργίας.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr

Πηγή