Το πόσο ασκείται ένα παιδί εξαρτάται και από το γονιό

Μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ομαλής ανάπτυξης και της υγείας των παιδιών είναι η καθημερινή ενασχόληση με τη φυσική δραστηριότητα.
Τα αποτελέσματα πολλών προηγούμενων ερευνών έχουν δείξει ότι τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των παιδιών στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλά, με ένα μικρό μόνο ποσοστό να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες φυσικής δραστηριότητας.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των παιδιών είναι οι γονείς. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς αφιερώνουν επαρκή χρόνο για φυσική δραστηριότητα είναι και αυτά επαρκώς σωματικά δραστήρια. Ιδίως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, η θετική επίδραση των γονέων φαίνεται να είναι ακόμα πιο ισχυρή, κινητοποιώντας και το παιδί να συμμετέχει σε αθλοπαιδιές και άλλες δραστηριότητες με κίνηση.

Συνεπώς, οι γονείς μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών τους, αφιερώνοντας χρόνο και προσφέροντας δυνατότητες για να είναι σωματικά δραστήριοι μαζί με τα παιδιά τους, παρέχοντας αθλητικό εξοπλισμό ή/και γράφοντας το παιδί τους σε κάποιο αθλητικό σύλλογο.

Από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, επιστημονικό συνεργάτη neadiatrofis.gr