Αν κόψατε το τσιγάρο το όφελος για την καρδιά σας είναι μεγαλύτερο από το κόστος για τα κιλά σας

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που όταν διακόπτουν το κάπνισμα παίρνουν βάρους. Έλληνες επιστήμονες έρχονται να τονίσουν ότι το κόστος αυτό είναι πολύ μικρό σε σχέση με το όφελος για την καρδιά και τα αγγεία.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Αττικόν και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA, φαίνεται ότι η διακοπή του καπνίσματος συνοδεύεται συχνά από αύξηση του σωματικού βάρους, αλλά ταυτόχρονα μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.
Στην παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκαν δεδομένα από τη μελέτη Framingham από το 1984 έως το 2011. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες (καπνιστές, μη καπνιστές, πρόσφατη < 4 έτη διακοπή καπνίσματος, παλαιά >4 έτη διακοπή καπνίσματος) και αξιολογήθηκε η συσχέτιση ανάμεσα στη διακοπή του καπνίσματος και στην εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων σε διάστημα 6 ετών. Σε χρονικό διάστημα 25 ετών παρακολούθησης εμφανίσθηκαν 631 καρδιαγγειακά επεισόδια σε συνολικό αριθμό 3.251 συμμετεχόντων.
 Η πρόσφατη (< 4 έτη) διακοπή του καπνίσματος συνοδευόταν από αύξηση του σωματικού βάρους, ιδιαίτερα σε πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, εντούτοις όσοι διέκοψαν το κάπνισμα εμφάνιζαν χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε σχέση με τους καπνιστές.
Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η πρόσληψη σωματικού βάρους που συνοδεύει συχνά τη διακοπή του καπνίσματος δεν μειώνει την ωφέλιμη επίδραση της διακοπής του καπνίσματος στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα.

 Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr