Είναι όλοι όσοι έχουν παραπάνω κιλά υποψήφιοι για χειρουργείο παχυσαρκίας

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί σημαντικά ο τομέας της χειρουργικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.
Η εξέλιξη των επιστημονικών δεδομένων και μεθόδων σε τέτοιου είδους χειρουργεία, σε συνδυασμό φυσικά με την ραγδαία αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας παγκοσμίως, έχουν οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των παχύσαρκων ασθενών που καταφεύγουν σε χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Αυτό που ωστόσο είναι σημαντικό να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι αναφορές ατόμων που έκαναν τέτοια χειρουργεία ή σκέφτονται να κάνουν. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι αν υπάρχουν κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάποιος, για να οδηγηθεί σε χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Η απάντηση είναι πως σαφέστατα και υπάρχουν.

Σύμφωνα λοιπόν με τους αρμόδιους φορείς υγείας για να θεωρηθεί κάποιος κατάλληλος για χειρουργείο θα πρέπει να πληρεί ένα εκ των κριτηρίων :

– Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ. = Βάρος (σε κιλά)/ ύψος2 (σε μέτρα)) άνω του 40

– Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 35 όταν συνυπάρχουν συνοδά με την παχυσαρκία προβλήματα, όπως σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, άπνοιες κατά τον ύπνο
Σημειώνουμε ότι τον τελευταίο καιρό έχει τεθεί υπό συζήτηση η ένταξη και ατόμων με Δ.Μ.Σ. από 30

– 35 που έχουν συνοδά με την παχυσαρκία νοσήματα και μπορούν να θεραπευτούν σε σημαντικό βαθμό μέσω της απώλειας βάρους.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr