Σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας μελέτης, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό Annals of Internal Medicine, δείχνει πως η διακοπή του «καθισιού» κάθε 30 λεπτά, θα μπορούσε περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της καθιστικής συμπεριφοράς.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 7.985 ενήλικες, ηλικίας 45 ετών και άνω, τους οποίους παρακολούθησαν για 4 χρόνια, κατά μέσο όρο. Η σωματική δραστηριότητα των εθελοντών, αξιολογήθηκε με χρήση επιταχυνσιομέτρων. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο συνολικός καθιστικός χρόνος ανά ημέρα, καθώς και τα διαστήματα συνεχόμενου «καθισιού».

Συνολικά, τόσο ο υψηλότερος καθιστικός χρόνος μέσα στην ημέρα, όσο και τα μεγαλύτερα διαστήματα συνεχόμενου «καθισιού» βρέθηκαν να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως οι ενήλικες που δε συνήθιζαν να κάθονται για περισσότερα από 30 λεπτά συνεχόμενα, είχαν το χαμηλότερο κίνδυνο.

Όπως σχολιάζουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως η διακοπή του παρατεταμένου καθιστικού χρόνου κάθε μισή ώρα, θα μπορούσε να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες του «καθισιού». Κλείνοντας, αναφέρουν πως οι τρέχουσες συστάσεις για τη σωματική δραστηριότητα θα πρέπει να συμπεριλάβουν και οδηγίες για τη μείωση των διαστημάτων συνεχόμενου «καθισιού».

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr