Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA Pediatrics, δείχνει πως τα φυσιολογικά επίπεδα φυλλικού οξέος της μητέρας, κατά τη
διάρκεια της κύησης, πιθανόν να συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας στο παιδί, ειδικότερα στις περιπτώσεις παιδιών που γεννιούνται από παχύσαρκες μητέρες.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 1.500 παιδιά ηλικίας 2 έως 9 ετών και τις μητέρες τους. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν περιλάμβαναν δείκτες που μετρήθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της κύησης.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν πως υπήρχε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων φυλλικού οξέος της μητέρας και της πιθανότητας εμφάνισης παχυσαρκίας στο παιδί. Με λίγα λόγια, τα χαμηλά επίπεδα φυλλικού οξέος φάνηκαν να συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παιδικής παχυσαρκίας.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως οι παχύσαρκες μητέρες είχαν χαμηλότερα επίπεδα φυλλικού οξέος, συγκριτικά με της μητέρες φυσιολογικού σωματικού βάρους. Από την άλλη, στις περιπτώσεις όπου οι παχύσαρκες μητέρες είχαν φυσιολογικές τιμές φυλλικού οξέος ο κίνδυνος εμφάνισης παχυσαρκίας στο παιδί ήταν χαμηλότερος κατά 43%, σε σύγκριση με όσες είχαν μειωμένες τιμές.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα παραπάνω ευρήματα πιθανόν να υποδηλώνουν ένα επιπλέον όφελος του φυλλικού οξέος για την υγεία των παιδιών, πέραν του ήδη γνωστού και σημαντικού ρόλου που παίζει για τη φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου και την υγιή έκβαση της κύησης.

Από τη Χριστίνα Κατσαρού, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr