Η επίδραση των διαφημίσεων στο πόσο τρώει ένα παιδί

Νέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας, επιβεβαιώνει πως οι διαφημίσεις «ανθυγιεινών» τροφίμων συνδέονται με αύξηση της πρόσληψης τροφής από τα παιδιά.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό American Journal of Clinical Nutrition, οι ερευνητές ανασκόπησαν και ανέλυσαν δεδομένα από 22 μελέτες, οι οποίες είχαν εξετάσει την άμεση επίδραση της έκθεσης σε διαφημιστικά μηνύματα «ανθυγιεινών» τροφίμων στη διαιτητική πρόσληψη. Ειδικότερα, οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση είχαν συγκρίνει την πρόσληψη τροφής μεταξύ εθελοντών που είχαν μόλις παρακολουθήσει διαφημίσεις «ανθυγιεινών» τροφίμων στην τηλεόραση ή το διαδίκτυο και ατόμων που δεν είχαν παρακολουθήσει αντίστοιχα διαφημιστικά μηνύματα.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των μελετών έδειξε πως η έκθεση σε διαφημίσεις «ανθυγιεινών» τροφίμων οδήγησε σε στατιστικά σημαντικά υψηλότερη πρόσληψη τροφής στα παιδιά, αλλά όχι στους ενήλικες. Επιπλέον, η επίδραση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο βρέθηκε να είναι εξίσου σημαντική με την επίδραση των τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Όπως αναφέρει η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, η εν λόγω ανάλυση, έδειξε πως οι διαφημίσεις τροφίμων δεν επηρεάζουν μεν την προτίμηση σε συγκεκριμένες μάρκες αλλά οδηγούν σε αύξηση της κατανάλωσης.

Κλείνοντας, σχολιάζει πως λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση που έχει η έκθεση των παιδιών σε διαφημίσεις «ανθυγιεινών» τροφίμων στη διαιτητική τους πρόσληψη, αλλά και το γεγονός ότι μικρές μεταβολές στην ενεργειακή πρόσληψη έχουν συσωρευτικά οδηγήσει στο παγκόσμιο πρόβλημα της παχυσαρκίας, θα πρέπει οι πολιτικές δημόσιας υγείας να στοχεύσουν σε μείωση της έκθεσης των παιδιών σε διαφημίσεις τροφίμων, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο διαδίκτυο.

Από τη Χριστίνα Κατσαρού, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr