Η φυσική δραστηριότητα σχετίζεται με καλύτερες σχολικές επιδόσεις

Η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, ακόμη και κατά 2 ώρες ανά εβδομάδα, μπορεί να βελτιώσει τις σχολικές επιδόσεις, όπως προκύπτει από νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2.000 παιδιών ηλικίας 12 ετών.
Οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν κατά πόσο η φυσική δραστηριότητα σχετίζεται με βελτίωση της μάθησης και της σχολικής απόδοσης. Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Journal of School Health, 408 παιδιά ηλικίας 12 ετών πραγματοποίησαν δύο επιπλέον ώρες δραστήριου παιχνιδιού και κινητικών δραστηριοτήτων ανά εβδομάδα. Συνολικά, οι ώρες φυσικής δραστηριότητας ήταν διπλάσιες σε σύγκριση με την προγραμματισμένη άσκηση κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των σχολικών επιδόσεων των παιδιών τέσσερα έτη πριν και πέντε έτη μετά την εφαρμογή της. Οι επιδόσεις των παιδιών που συμμετείχαν στην παρέμβαση συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες επιδόσεις παιδιών που ακολούθησαν το πρόγραμμα του σχολείου χωρίς επιπλέον ώρες άσκησης.

Από τα αποτελέσματα της μελέτης φάνηκε ότι το ποσοστό των παιδιών που απέδωσαν επιτυχώς στα εξεταζόμενα μαθήματα ήταν μεγαλύτερο στην ομάδα που συμμετείχε στην παρέμβαση. Ειδικότερα, η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας κατά δύο ώρες ανά εβδομάδα σχετίστηκε με διπλάσια πιθανότητα επιτυχούς απόδοσης των μαθητών. Αντίθετα μεταξύ των μαθητών που δε συμμετείχαν στην παρέμβαση δεν παρατηρήθηκε κάποια βελτίωση.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα της μελέτης είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα προγενέστερων μελετών και παρέχουν ενθαρρυντικά μηνύματα, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης της σχολικής απόδοσης των παιδιών με απλά μέσα.

Τέλος, καταλήγουν στο ότι, ενώ συζητείται πως μια ενδεχόμενη άσκηση των ωρών φυσικής αγωγής θα αφαιρούσε χρόνο από τα υπόλοιπα μαθήματα, επηρεάζοντας αρνητικά τις επιδόσεις των παιδιών, η παρούσα μελέτη δείχνει ότι ενδεχομένως να ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr