Πώς συνδέονται τα push-up με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open, δείχνει πως

οι δραστήριοι άνδρες μέσης ηλικίας, που μπορούν να πραγματοποιήσουν 40 push-up έχουν χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και επεισοδίων, συγκριτικά με εκείνους που μπορούν να πραγματοποιήσουν λιγότερα από 10.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 1.104 δραστήριους άνδρες, ηλικίας 39,6 ετών κατά μέσο όρο, τους οποίους παρακολούθησαν για 10 χρόνια. Κατά την έναρξη της μελέτης, οι εθελοντές πραγματοποίησαν τεστ κοπώσεως, ενώ παράλληλα αξιολογήθηκε η ικανότητά τους να κάνουν push-up.

Συνολικά, οι άνδρες που είχαν την ικανότητα να πραγματοποιήσουν περισσότερα από 40 push-up βρέθηκαν να έχουν 96% χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων, σε σύγκριση με εκείνους που μπορούσαν να κάνουν λιγότερα από 10. Μάλιστα, ο αριθμός των push-up που μπορούσαν να κάνουν οι εθελοντές φάνηκε να είναι καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων, συγκριτικά με την αερόβια ικανότητα, όπως αυτή αξιολογήθηκε από το τεστ κοπώσεως.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα παραπάνω ευρήματα τονίζουν τη σημασία της καλής φυσικής κατάστασης για την υγεία και αναδεικνύουν έναν καινούργιο και εύκολο τρόπο αξιολόγησης του καρδιαγγειακού κινδύνου σε άνδρες μέσης ηλικίας. Κλείνοντας, σχολιάζουν πως θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες μελέτες και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr