Θλάσεις κατά την άσκηση

Πολλοί συχνοί τραυματισμοί που μπορούν να προκληθούν είτε από υπερβολική φόρτιση π.χ στον στίβο είτε από άμεση πλήξη π.χ στο ποδόσφαιρο.

Διακρίνονται σε θλάσεις πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού και μπορούν αποκατασταθούν μέσα σε λίγες ημέρες ή αρκετές εβδομάδες.
Κύρια συμπτώματα είναι ο πόνος και το οίδημα.
Αυτά καταπολεμούνται με την τοποθέτηση πάγου στην περιοχή και περίδεση.
Ο πάσχων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί την τραυματισμένη περιοχή μέχρι την εξέταση από ιατρό.
Ο ιατρός είναι εκείνος που θα πρέπει να εξετάσει και να καθορίσει τόσο τη διάγνωση όσο και τη θεραπεία.

Από το Χάρη Κόγια, επιστημονικό συνεργάτη neadiatrofis.gr