Δείτε πώς η άσκηση μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Circulation, δείχνει πως η συστηματική άσκηση στο επίπεδο που ορίζουν οι

διεθνείς συστάσεις, ακόμη και για διάστημα 6 χρόνων, στη μέση ηλικία, συνδέεται με σημαντική μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας. Αντίστοιχα, ακόμη και 6 χρόνια χωρίς σωματική δραστηριότητα στη μέση ηλικία, συσχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 11.351 ενήλικες, ηλικίας 60 ετών κατά μέσο όρο, τους οποίους παρακολούθησαν για 19 χρόνια. Τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας αξιολογήθηκαν σε δύο χρονικές στιγμές που απείχαν μεταξύ τους 6 χρόνια. Σύμφωνα με τις συστάσεις, η προτεινόμενη διάρκεια άσκησης είναι τουλάχιστον 75 λεπτά έντονης άσκησης ανά εβδομάδα ή 150 λεπτά μέτριας προς υψηλής έντασης άσκηση ανά εβδομάδα.

Συνολικά, οι ενήλικες που «έπιαναν» το στόχο για τη σωματική δραστηριότητα και τις δύο χρονικές στιγμές, είχαν 31% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας, συγκριτικά με εκείνους που δεν έφταναν το στόχο σε καμία από τις δύο χρονικές στιγμές. Επιπλέον, η αύξηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας μέσα σε διάστημα 6 ετών, φάνηκε να συνδέεται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου κατά 12%, ενώ αντίθετα ή μείωση των επιπέδων άσκησης στο ίδιο χρονικό διάστημα συσχετίσθηκε με αύξηση του κινδύνου κατά 18%.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης, που δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση, σχολιάζουν πως τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν ότι δεν είναι ποτέ αργά για να «απολαύσει» κανείς τα οφέλη της άσκησης, αφού ακόμη και στη μέση ηλικία, η αύξηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr