Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA Dermatology, δείχνει πως η υιοθέτηση μια μεσογειακού τύπου δίαιτας μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της ψωρίασης και να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 35.735 ενήλικες, εκ των οποίων 3.557 είχαν διαγνωσθεί με ψωρίαση. Ο βαθμός προσκόλλησης στο πρότυπο της μεσογειακής διατροφής αξιολογήθηκε με τη χρήση ειδικού σκορ.

Συνολικά, παρατηρήθηκε πως οι εθελοντές με τα σοβαρότερα συμπτώματα ψωρίασης παρουσίαζαν χαμηλό βαθμό προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή. Αυτό το εύρημα, οδήγησε τους ερευνητές στην υπόθεση ότι η μεσογειακή δίαιτα πιθανόν να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, καθυστερώντας την επιδείνωση των συμπτωμάτων της.

Ωστόσο, τονίζουν ότι πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης, που δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση, εάν τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιωθούν από προοπτικές μελέτες, τότε η υιοθέτηση του μεσογειακού προτύπου διατροφής θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει κομμάτι της θεραπευτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της ψωρίασης.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr