Η ορθοστασία μειώνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας

Ενώ η καθιστική συμπεριφορά, έχει συνδεθεί από πολλές μελέτες με αρνητικές συνέπειες για την υγεία, τα ερευνητικά δεδομένα για την επίδραση του χρόνου που δαπανάται σε όρθια θέση είναι περιορισμένα.
Ωστόσο, σύμφωνα με νέα μελέτη, φαίνεται ότι η ορθοστασία για το ένα τέταρτο –τουλάχιστον- της ημέρας, σχετίζεται με χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Mayo Clinic Proceedings, ερευνητές από την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία, χρησιμοποίησαν δεδομένα από 7.000 ενήλικες, προκειμένου να εξετάσουν κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του συνολικού χρόνου ορθοστασίας και τριών σωματομετρικών δεικτών: του δείκτη μάζας σώματος, του ποσοστού σωματικού λίπους και της περιφέρειας μέσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φάνηκε ότι οι άνδρες που δαπανούσαν το ένα τέταρτο και το μισό της μέρας σε όρθια θέση, είχαν 32% και 59%, αντίστοιχα, χαμηλότερη πιθανότητα να είναι παχύσαρκοι, με βάση το ποσοστό σωματικού λίπους. Στις γυναίκες, η ορθοστασία για το ένα τέταρτο της μέρας σχετίστηκε με μείωση της πιθανότητας εμφάνισης κεντρικού τύπου παχυσαρκίας κατά 35%, ενώ για το μισό της μέρας η μείωση διαμορφώθηκε στο 47%. Επιπλέον, ο συνδυασμός άσκησης και ορθοστασίας φάνηκε να έχει επιπρόσθετο όφελος.

Όπως σχολιάζουν οι ερευνητές, αν και τα αποτελέσματα της μελέτης παρέχουν ενδείξεις για πιθανή θετική επίδραση της ορθοστασίας στη διαχείριση του σωματικού βάρους, εν τούτοις θα πρέπει να ερμηνευθούν προσεκτικά καθώς ο σχεδιασμός της μελέτης δεν επιτρέπει την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Άλλωστε, παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει πως η ορθοστασία συνδέεται και με αρνητικές συνέπειες για την υγεία, όπως για παράδειγμα ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης φλεβίτιδας, γεγονός που θα πρέπει να συνυπολογιστεί.

Από την Κατερίνα Κουρουπάκη, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr