Η κλινική έρευνα αποτελεί ζήτημα θεμελιώδους αξίας τόσο για τους ασθενείς όσο και για την Ελλάδα.
Το επιδημιολογικό προφίλ σε όλη την Ευρώπη χαρακτηρίζεται από τη γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση των χρόνιων νοσημάτων, γεγονός που απαιτεί τη συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων στις κλινικές μελέτες. Η καινοτομία μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τους δυο βασικούς παράγοντες, στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η κλινική έρευνα. Αυτό επεσήμαναν οι ομιλητές του 2ο ATHENS HEALTH FORUM, που έγινε υπό την αιγίδα του ΣΦΕΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών.

Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την αναγνώριση της συνεισφοράς των χιλιάδων συμμετεχόντων σε κλινικές μελέτες, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη, χάρη στους οποίους έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος σε πολλές ασθένειες, η οποία μεταφράζεται σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής, μείωση των ποσοστών θνησιμότητας σε ασθένειες όπως το HIV και ο καρκίνος, αλλά και σε ίαση ανίατων μέχρι πρόσφατα ασθενειών, όπως η ηπατίτιδα C.

Ανοίγοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης, αναφερόμενος συνολικά στη Στρατηγική του Κλάδου υπογράμμισε την βούληση του Συνδέσμου να υποστηρίξει με πράξεις, τεχνογνωσία, νέες προτάσεις την προσπάθεια της χώρας να βγει από την περιπέτεια των τελευταίων ετών και να τη βοηθήσει να καταστεί ανταγωνιστική δύναμη στον τομέα του Φαρμάκου και ειδικότερα στην προσέλκυση Κλινικών Μελετών.

Κάθε φορά που εγκρίνεται μια κλινική μελέτη «εισάγονται» στην Ελλάδα περίπου 250.000€ και προκαλείται, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, καθαρή αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας μας, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τις 500.000€ ανά κλινική μελέτη (στοιχεία μελέτης ΕΣΔΥ).

Ειδικότερα, τα οφέλη από την κλινική έρευνα αφορούν:

• Στους ασθενείς, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε νέες καινοτόμες θεραπείες, που αλλάζουν τα δεδομένα σε σοβαρές παθήσεις και βελτιώνουν το προσδόκιμο ζωής
• Στους επαγγελματίες Υγείας, με την εισαγωγή νέων φαρμάκων στη θεραπευτική φαρέτρα και τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης θεραπείας ανά περίπτωση
• Στους ερευνητές, με τη διαμόρφωση περιβάλλοντος για υψηλού κύρους δημοσιεύσεις και διεθνείς συνεργασίες
• Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με απόκτηση ερευνητικού «know-how» και βελτίωση της οργάνωσης και του εξοπλισμού
• Στην Εθνική Οικονομία, με εισροή σημαντικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Από τη Βίκυ Καρατζαφέρη, υπεύθυνη θεμάτων υγείας neadiatrofis.gr