Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA Internal Medicine, δείχνει πως η αυξημένη κατανάλωση νερού συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων στην ουροδόχο κύστη.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 327 ενήλικες, τους οποίους χώρισαν σε δύο ομάδες.
Πριν την έναρξη της μελέτης, οι εθελοντές κατέγραψαν την ημερήσια πρόσληψη υγρών, η οποία ανερχόταν σε 1,5 λίτρο, κατά μέσο όρο. Από τους συμμετέχοντες της πρώτης ομάδας ζητήθηκε να αυξήσουν τη ημερήσια πρόσληψη υγρών κατά 1,5 λίτρο, ενώ οι εθελοντές της δεύτερης ομάδας δεν πραγματοποίησαν κάποια αλλαγή. Η συνολική διάρκεια της μελέτης ήταν 12 μήνες.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι το 93% των εθελοντών της πρώτης ομάδας, που αύξησε τη συνολική πρόσληψη υγρών, εμφάνισε δύο ή λιγότερες λοιμώξεις στην ουροδόχο κύστη μέσα σε διάστημα ενός έτους, ενώ το 88% των ενηλίκων της δεύτερης ομάδας παρουσίασε τρεις ή περισσότερες λοιμώξεις. Συνολικά, η συχνότητα εμφάνισης ουρολοιμώξεων βρέθηκε να είναι 50% χαμηλότερη στους ενήλικες που αύξησαν την ημερήσια πρόσληψη υγρών κατά 1,5 λίτρο. Επιπλέον, στην πρώτη ομάδα παρατηρήθηκε αύξηση του χρονικού διαστήματος που μεσολαβούσε μεταξύ δύο συνεχόμενων λοιμώξεων.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα παραπάνω ευρήματα είναι σημαντικά, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, που είναι πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, σε σύγκριση με τους άντρες. Κλείνοντας, σχολιάζουν πως η μελέτη επιβεβαιώνει τη θεωρία που υποστηρίζει ότι η αυξημένη πρόσληψη υγρών συμβάλλει στην πρόληψη των ουρολοιμώξεων, διευκολύνοντας την απομάκρυνση των παθογόνων βακτηρίων.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr