Υγιή παιδικά χαμόγελα χάρη στους Γιατρούς του Κόσμου

Στο πλευρό χιλιάδων παιδιών της Αθήνας, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες τους για στοματική υγιεινή, πρόληψη και θεραπεία, βρέθηκαν
οι Γιατροί του Κόσμου τα τελευταία δύο χρόνια, από τον Φεβρουάριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2015. Η ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ, το πρόγραμμα πρόληψης, ευαισθητοποίησης και θεραπείας, εφαρμόστηκε σε 66 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου της Αθήνας. Οι 50 εθελοντές οδοντίατροι των Γιατρών του Κόσμου εξέτασαν συνολικά 9.382 παιδιά και πραγματοποίησαν οδοντιατρικές παρεμβάσεις σε 22.281 δόντια.

Οι στόχοι του προγράμματος ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ, οι οποίοι ήταν παρέμβαση διάγνωσης και θεραπείας σε 7.500 μαθητές, οδοντιατρική παρέμβαση σε 7.000 περιπτώσεις, παρέμβαση ορθοδοντικής σε 1.500 περιπτώσεις, έκθεση μεθοδολογίας και μοντελοποίησης των παρεμβάσεων, καλύφθηκαν και με το παραπάνω κατά τη διάρκεια του έργου. Βάσει της οδοντιατρικής καταγραφής παρουσιάστηκαν σε ποσοστό 81% περιστατικά που χρήζουν οδοντιατρικής παρακολούθησης και σε ποσοστό 34% περιστατικά που χρήζουν ορθοδοντικής παρέμβασης. Τα περιστατικά παιδιών με καλή ή πολύ καλή στοματική υγεία άγγιζε μόλις το ποσοστό του 15% από το σύνολο των παιδιών που εξετάστηκαν.

Από την οδοντιατρική καταγραφή προέκυψαν, επίσης, ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν ότι η πολυ-πολιτισμικότητα ανέρχεται στο 64% ανάμεσα στους μαθητές που εξετάστηκαν, η αποχή των μαθητών από τη δωρεάν εξέταση και φθορίωση, εξαιτίας της μη-συγκατάθεσης από τους γονείς ανήρθε στο 21%, ενώ η συννοσηρότητα, δηλαδή η ένδειξη συνύπαρξης πολλαπλών οδοντιατρικών και ορθοδοντικών προβλημάτων, ανέρχεται στο 40%.

Η ανάγκη να συνεχιστεί η ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ αποδεικνύεται από την καταγραφή και την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης της στοματικής υγείας των μαθητών, η οποία ξεπέρασε τα 20.000 δόντια.
Από τη Βίκυ Καρατζαφέρη, υπεύθυνη θεμάτων υγείας neadiatrofis.gr