Καθιστικός τρόπος ζωής και επιπτώσεις στην υγεία

Νέα έκθεση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρίας αναφέρει πως ο παρατεταμένος καθιστικός χρόνος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακχαρώδη διαβήτη και άλλων παθήσεων, ακόμη και σε όσους γυμνάζονται.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες μελέτες δείχνουν πως η αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται σε καθιστικές δραστηριότητες, έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό American Journal of Preventive Medicine, ερευνητές εκτίμησαν ο παρατεταμένος καθιστικός χρόνος «ευθύνεται» για 430.000 θανάτους από οποιαδήποτε αιτία, σε 54 χώρες κάθε χρόνο.

Από την άλλη, ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν πως η συστηματική άσκηση μπορεί να αντιστρέψει τις επιπτώσεις του καθιστικού τρόπου ζωής, ενώ άλλες δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρίας, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Circulation, το πολύ «καθισιό» βλάπτει, ανεξάρτητα από το πόσο γυμνάζεται κανείς.

Ειδικότερα, έπειτα από συστηματική ανασκόπηση προηγούμενων μελετών, βρέθηκε πως η αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται σε καθιστικές δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της ινσουλινοευαισθησίας, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα και υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας. Μάλιστα, φάνηκε πως ο παραπάνω κίνδυνος δε μειώνεται από τη μέτρια προς υψηλής έντασης άσκηση.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, είναι φανερό πως πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες μελέτες, πριν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Επί του παρόντος ωστόσο, αυτό που μπορούν να συστήσουν είναι λιγότερο «καθισιό» και περισσότερη κίνηση.