Μαγνήσιο : Ένα συστατικό που μπορεί να προστατέψει από τα κατάγματα

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό European Journal of Epidemiology, δείχνει πως το μαγνήσιο μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη των καταγμάτων, που αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας και κακής υγείας, ιδιαίτερα σε άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές παρακολούθησαν 2.245 άνδρες μέσης ηλικίας για συνολικό διάστημα 20 ετών. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν πως οι συμμετέχοντες με τα χαμηλότερα επίπεδα μαγνησίου στο αίμα, είχαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καταγμάτων και ειδικότερα κατάγματος στο ισχίο. Από την άλλη, η πιθανότητα εμφάνισης κατάγματος φάνηκε να μειώνεται κατά 44% σε άνδρες με υψηλότερα επίπεδα μαγνησίου. Ωστόσο, η διαιτητική πρόσληψη μαγνησίου, δε φάνηκε να συνδέεται με τον κίνδυνο εμφάνισης καταγμάτων, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί και από άλλες μελέτες.

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, η πρόληψη της μείωσης των επιπέδων μαγνησίου θα μπορούσε να αποτελέσει μια στρατηγική για τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης καταγμάτων. Επιπλέον, σχολιάζει πως, αν και τα επίπεδα μαγνησίου στο αίμα εξαρτώνται από τη διαιτητική πρόσληψή του, πιθανόν ορισμένα άτομα και ειδικότερα ηλικιωμένοι ή ασθενείς με γαστρεντερικές διαταραχές να χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση για τη μείωση των απωλειών μαγνησίου.

Κλείνοντας, καταλήγει στο συμπέρασμα πως τα υπάρχοντα δεδομένα δείχνουν ότι η αύξηση των επιπέδων μαγνησίου θα μπορούσε να δράσει προστατευτικά ενάντια στον κίνδυνο εμφάνισης καταγμάτων, αν και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες και κλινικές δοκιμές, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανή αποτελεσματικότητα τέτοιων παρεμβάσεων.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr