Η
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας(ΔΕΠΥ) είναι μια από
τις πιο συχνά εμφανιζόμενες νευροβιολογικές διαταραχές κατά την παιδική και
εφηβική ηλικία, πλήττοντας το 3-9% του μαθητικού πληθυσμού. Χαρακτηρίζεται από
επίμονα συμπτώματα ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητας και
παρορμητικότητας. Τα συμπτώματά της εμφανίζονται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία
(<7 ετών), ενώ συνήθως επιμένουν και κατά την εφηβεία προκαλώντας σοβαρή
διαταραχή της γνωστικής, συμπεριφοριστικής, κοινωνικής και ακαδημαϊκής
λειτουργικότητας.
Ποικίλα
βότανα και εκχυλίσματα αυτών έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για τη
διαχείριση της ΔΕΠΥ ως μέρος της εναλλακτικής θεραπευτικής παρέμβασης της
συγκεκριμένης διαταραχής. Ένα από τα πιο μελετημένα είναι το Pychogenol
προερχόμενο από το φλοιό των Γαλλικών θαλάσσιων πεύκων. Τα αποτελέσματα είναι
διφορούμενα με μελέτες να δείχνουν σημαντική μείωση της υπερκινητικότητας και
βελτίωση της προσοχής και του οπτικο-κινητικού συντονισμού, ενώ άλλες δεν
φαίνεται να  υποστηρίζουν τις παρούσες
συσχετίσεις. Όσον αφορά στο βότανο του
Άγιου Ιωάννη
, μια μελέτη έδειξε μη σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας
παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου στην συμπτωματολογία της διαταραχής, ενώ μια
ανοικτή κλινική δοκιμή σε παιδία με ΔΕΠΥ υποστήριξε μείωση της
υπερκινητικότητας και της ελλειμματική προσοχής, όμως τα αποτελέσματα δεν είναι
γενικεύσιμα λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος. Επίσης, σε μια πρόσφατη
μελέτη το Ginkgo
biloba
βρέθηκε λιγότερο αποτελεσματικό από ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται ως κλασσική
θεραπευτική προσέγγιση της διαταραχής, αλλά περισσότερο αποτελεσματικό από
εικονικό σκεύασμα. Τέλος, σε μια μελέτη με 4-μηνη παρέμβαση με μίγμα από Ginkgo biloba
και εκχύλισμα από Ginseng
φάνηκε βελτίωση στην κοινωνική συμπεριφορά στο 44%
των συμμετεχόντων και βελτίωση σε ένα δείκτη αξιολόγησης της διαταραχής στο 74%
αυτών. 
Τα
ερευνητικά δεδομένα δεν είναι σαφή και χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση πριν
οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Το γεγονός ότι τα βότανα είναι «ανεπεξέργαστα»
φάρμακα και μπορούν να αλληλεπιδρούν με τη φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει να μας
κάνει επιφυλακτικούς απέναντι στη χρήση τους.
Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr