Νέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στη Μ. Βρετανία, δείχνει πως πολλοί γονείς δεν αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει πρόβλημα βάρους
, εκτός εάν εμφανίζει υψηλού βαθμού παχυσαρκία. Τα παρατηρούμενα ευρήματα υποδηλώνουν πως θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε οι γονείς να αντιληφθούν ποιοι δείκτες υποδηλώνουν παχυσαρκία, ποιες είναι οι συνέπειές της για την υγεία του παιδιού, καθώς και πώς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους να αποκτήσει υγιεινές συνήθειες διατροφής και άσκησης.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό British Journal of General Practice, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν περίπου 3.000 γονείς. Συνολικά, το 1/3 των γονέων βρέθηκε να υποεκτιμά το δείκτη μάζας σώματος του παιδιού τους, σύμφωνα με τις επίσημες καμπύλες ανάπτυξης. Επιπλέον, μόνο 4 από τους 369 γονείς των οποίων τα παιδιά υπάγονταν στην κατηγορία του «πολύ υπέρβαρου» ή «παχύσαρκου», κατάφεραν να τα κατηγοριοποιήσουν σωστά. Τέλος, η πιθανότητα υποεκτίμησης του βάρους του παιδιού βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη στα αγόρια και στις οικογένειες χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, εάν οι γονείς αδυνατούν να κατηγοριοποιήσουν σωστά το σωματικό βάρος του παιδιού τους, πιθανότατα δε θα είναι κινητοποιημένοι και διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές που συμβάλλουν στην επίτευξη υγιούς βάρους. Τέλος, καταλήγουν στο ότι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να «γεφυρώσουν» το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην αντίληψη των γονέων για το βάρος του παιδιού τους και τους αντικειμενικούς δείκτες αξιολόγησης του βάρους και να τους βοηθήσουν να καταλάβουν τους κινδύνους που συνδέονται με την παχυσαρκία, ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις συνήθειες της οικογένειας.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr