Είναι γεγονός πως οι απόψεις διίστανται. Η ζώνη μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, με αποτέλεσμα να προστατεύεται η μέση, αλλά και στην πρόληψη της υπερέκτασης και της απότομης στροφής των μυών της ράχης όταν ανυψώνεται ένα βάρος.
Από την άλλη μεριά όμως, οδηγεί σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης, αλλά και σε εξασθένηση των κοιλιακών μυών, με αποτέλεσμα το σώμα, όταν εκτελεί την άσκηση να κινδυνεύει να τραυματιστεί.

Άποψή μας λοιπόν είναι πως θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ, για όσο διάστημα διαρκεί η άσκηση και μόνο σε μεγάλα φορτία και σε συγκεκριμένες ασκήσεις.

Από το Χάρη Κόγια, επιστημονικό συνεργάτη neadiatrofis.gr