Νέα δεδομένα για τα οφέλη που προσφέρει το περπάτημα στην υγεία

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό American Journal of Preventive Medicine, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το συστηματικό περπάτημα, ακόμη κι αν δε

φτάνει τα επίπεδα των συστάσεων, συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, συγκριτικά με τη σωματική αδράνεια.

Το περπάτημα αποτελεί το συχνότερο τύπο σωματικής δραστηριότητας κι έχει συσχετισθεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, σακχαρώδη διαβήτη και ορισμένων μορφών καρκίνου. Σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις για τη σωματική δραστηριότητα, οι ενήλικες θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον 150 λεπτά ανά εβδομάδα σε μέτριας έντασης άσκηση ή 75 λεπτά ανά εβδομάδα σε υψηλής έντασης άσκηση.

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από σχεδόν 140.000 ενήλικες. Μεταξύ αυτών, περίπου το 95% δήλωσε ότι αφιερώνει κάποιο χρόνο στο περπάτημα, ενώ περίπου οι μισοί ανέφεραν το περπάτημα ως τη μοναδική μορφή μέτριας προς υψηλής έντασης άσκηση που κάνουν.

Συνολικά, το περπάτημα ακόμα και για λιγότερο από 2 ώρες ανά εβδομάδα βρέθηκε να σχετίζεται με χαμηλότερη πιθανότητα θανάτου από κάθε αιτία, συγκριτικά με την αποχή από οποιαδήποτε μορφή άσκησης. Επιπλέον, οι εθελοντές που έφταναν τις συστάσεις για σωματική δραστηριότητα μόνο με το περπάτημα (αφιερώνοντας μεταξύ 2,5 και 5 ώρες ανά εβδομάδα) φάνηκαν να έχουν 20% χαμηλότερο κίνδυνο.

Όπως σχολιάζουν οι ερευνητές, το περπάτημα έχει χαρακτηριστεί ως ιδανική άσκηση, καθώς είναι εύκολο, βολικό και δεν απαιτεί χρήματα, ειδικό εξοπλισμό ή προπόνηση. Συνεπώς, οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να περπατούν ακόμη κι αν δε φτάνουν τη διάρκεια που ορίζουν οι συστάσεις, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και τη μακροζωία.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr