Νέα μελέτη συνδέει την παχυσαρκία με τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό British Medical Journal, φαίνεται ότι η παχυσαρκία κατά τη νεαρή και μέση ηλικία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.
Μάλιστα, η ακριβής ηλικία στην οποία το άτομο είναι παχύσαρκο πιθανόν να αποτελεί παράγοντα «κλειδί», καθώς από τα ευρήματα της μελέτης προκύπτει ότι τα άτομα που είναι παχύσαρκα κοντά στην ηλικία των 30 ετών έχουν τριπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας αργότερα στη ζωή τους, σε σύγκριση με τους φυσιολογικού βάρους συνομηλίκους τους.

Τα τελευταία χρόνια, αυξανόμενος αριθμός μελετών δείχνει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και άνοιας, ωστόσο φαίνεται ότι ο κίνδυνος διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από τα αρχεία όλων των νοσοκομείων στην Αγγλία, τα οποία συλλέχθηκαν κατά την περίοδο 1999-2011. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι τα παχύσαρκα άτομα έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, ο οποίος όμως μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία εμφάνισης της παχυσαρκίας.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι άτομα που ήταν παχύσαρκα στην ηλικία των 30-39 ετών είχαν 3,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν αργότερα άνοια, ενώ για άτομα τα οποία ήταν παχύσαρκα κοντά στην ηλικία των 40 ή 50 ετών ο κίνδυνος εμφάνισης άνοιας ήταν αυξημένος κατά 70% και 50% αντίστοιχα. Αντίθετα, παχύσαρκα άτομα στην ηλικία των 70 ετών δε φάνηκε να έχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν εκείνα μικρότερων μελετών που έχουν δείξει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης άνοιας σε νεαρά παχύσαρκα άτομα αλλά όχι σε παχύσαρκα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι το αυξημένο βάρος συνδέεται επίσης με το διαβήτη και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου που επίσης σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Συνεπώς, είναι πιθανό τα άτομα που μπορούν να αποφύγουν την εμφάνιση παχυσαρκίας μέχρι την ηλικία των 60 ετών να διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr