Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Obesity, εξετάζει κατά πόσο η ποιότητα της διατροφής στη μέση ηλικία επηρεάζει τα επίπεδα σπλαγχνικού και ηπατικού λίπους, ανεξάρτητα από το δείκτη μάζας σώματος.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από περίπου 2.000 εθελοντές, οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές, που απείχαν μεταξύ τους 20 χρόνια. Επιπλέον, υποβλήθηκαν σε απεικονιστικές εξετάσεις και μαγνητική τομογραφία για τον ακριβή προσδιορισμό του σπλαγχνικού και ηπατικού λίπους. Η ποιότητα της διατροφής των συμμετεχόντων αξιολογήθηκε με τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών σκορ.

Συνολικά, οι εθελοντές με τα υψηλότερα σκορ, όσον αφορά στην ποιότητα της διατροφής, φάνηκαν να έχουν 35-59% χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης αυξημένου σπλαγχνικού λίπους και 22-43% χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης μη αλκοολικής λιπώδους διήθησης του ήπατος. Μάλιστα, τα παραπάνω αποτελέσματα βρέθηκαν να είναι ανεξάρτητα από το ποσοστό ολικού σωματικού λίπους.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως όχι μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα της διατροφής αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους και την πρόληψη της εμφάνισης μεταβολικών διαταραχών.

Κλείνοντας, σχολιάζουν πως, εκτός από το δείκτη μάζας σώματος, θα πρέπει να αξιολογείται και η κατανομή του σωματικού λίπους, καθώς οι μεταβολικές επιπτώσεις της αυξημένης συσσώρευσης σπλαγχνικού λίπους μπορεί να οδηγήσουν σε εμφάνιση χρόνιων προβλημάτων.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr