Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Pediatrics, δείχνει πως ο μητρικός θηλασμός ακόμη και για διάστημα 2 μηνών, συνδέεται με σημαντική μείωση του κινδύνου αιφνίδιου βρεφικού θανάτου.

Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 8 προηγούμενες μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 9.000 βρέφη, από διαφορετικές χώρες. Συνολικά, ο μητρικός θηλασμός διάρκειας 2 μηνών φάνηκε να συνδέεται με μείωση του κινδύνου αιφνίδιου βρεφικού θανάτου κατά 50%. Επιπλέον, η μείωση του κινδύνου βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική τόσο για τον αποκλειστικό όσο και για το μικτό θηλασμό.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, το μέγεθος του δείγματος αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της μελέτης, ενώ τα ευρήματα τονίζουν την ανάγκη περαιτέρω προώθησης του μητρικού θηλασμού, σε παγκόσμιο επίπεδο. Κλείνοντας, σχολιάζουν πως αν και η μελέτη δεν εξέτασε τους υπεύθυνους μηχανισμούς, είναι πιθανό η παρατηρούμενη συσχέτιση να συνδέεται με την ευεργετική δράση που ασκεί ο θηλασμός στο ανοσοποιητικό σύστημα και τις συνήθειες ύπνου του βρέφους.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr