Οι κίνδυνοι της παχυσαρκίας πριν την εγκυμοσύνη

Νέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, δείχνει πως η παχυσαρκία της μητέρας πριν την έναρξη της κύησης, συνδέεται στενά με τον κίνδυνο βρεφικής θνησιμότητας.
Επιπλέον, φαίνεται πως σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμη και η συμμόρφωση με τις συστάσεις για την πρόσληψη βάρους στην εγκυμοσύνη έχουν μικρή επίδραση στον κίνδυνο.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Obstetrics & Gynecology, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα από περισσότερα από 6 εκατομμύρια γεννήσεις, κατά το διάστημα 2012-2013. Ειδικότερα, οι ερευνητές κατέγραψαν το σωματικό βάρος της μητέρας πριν την έναρξη της κύησης και εξέτασαν κατά πόσο αυτό σχετίζεται με τον κίνδυνο θνησιμότητας του βρέφους από προγεννητικά αίτια και συγγενείς ανωμαλίες, καθώς και με τον κίνδυνο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου.

Συνολικά, βρέθηκε πως τα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας ήταν διπλάσια μεταξύ των γυναικών που ήταν παχύσαρκες πριν την έναρξη της κύησης, συγκριτικά με όσες είχαν φυσιολογικό σωματικό βάρος. Επιπλέον, παρατηρήθηκε χαμηλή συμμόρφωση των παχύσαρκων γυναικών με τις συστάσεις πρόσληψης βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αν και ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η πρόσληψη βάρους δεν ξεπέρασε τη συστηνόμενη, ο κίνδυνος βρεφικής θνησιμότητας δε φάνηκε να μειώνεται σημαντικά.

Όπως σχολιάζει ο επικεφαλής της μελέτης, τα παρατηρούμενα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των πιθανών μηχανισμών που ενδεχομένως συνδέουν τη μητρική παχυσαρκία με τη βρεφική θνησιμότητα, ενώ παράλληλα τονίζουν την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας πριν την έναρξη της κύησης.

Από τη Χριστίνα Κατσαρού, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr