Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό The Journal of Pediatrics, δείχνει ότι τα παιδιά που πηγαίνουν για ύπνο πρις τις 20:00 κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας στην εφηβεία.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 977 παιδιά ηλικίας

4-5 ετών, τα οποία χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, ανάλογα με την ώρα που πήγαιναν για ύπνο καθημερινά: πριν τις 20:00, μεταξύ 20:00 και 21:00 και μετά τις 21:00. Στη συνέχεια, όταν τα παιδιά έφτασαν στην ηλικία των 15 ετών, εξετάστηκε η πιθανή συσχέτιση της ώρας ύπνου κατά την προσχολική ηλικία με τον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας.

Συνολικά, μεταξύ των παιδιών που πήγαιναν για ύπνο πριν τις 20:00, το ποσοστό παχυσαρκίας στην εφηβεία διαμορφώθηκε στο 10%. Αντίθετα, τα ποσοστά παχυσαρκίας στα παιδιά που πήγαιναν για ύπνο μεταξύ 20:00 και 21:00 και μετά τις 21:00 ανήλθαν στο 16% και 23%, αντίστοιχα.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν πως είναι σημαντικό οι γονείς να καθορίζουν μια συγκεκριμένη ώρα ύπνου για τα παιδιά, καθώς έτσι φαίνεται ότι μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας, με παράλληλα οφέλη για την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική τους ανάπτυξη.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr