Νέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, έδειξε ότι άτομα που αντικατέστησαν το 5% των θερμίδων που καταναλώνουν από κορεσμένα λιπαρά, όπως το κόκκινο κρέας και το βούτυρο, με τρόφιμα που
περιέχουν λινελαϊκό οξύ, το οποίο βρίσκεται κυρίως σε φυτικά έλαια και ξηρούς καρπούς, μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών επεισοδίων και θανάτου από στεφανιαία νόσο κατά 9% και 13% αντίστοιχα. Παρόμοια μείωση του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου παρατηρήθηκε και μετά από αντικατάσταση του 5% των θερμίδων που προέρχονται από υδατάνθρακες από τρόφιμα που είναι πηγές λινελαϊκού οξέος.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 13 μελετών, προκειμένου να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης λινελαϊκού οξέος και του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου σε υγιείς ενήλικες. Το συνολικό δείγμα της μελέτης περιλάμβανε περισσότερους από 310.000 εθελοντές.

Από τα αποτελέσματα της μελέτης φάνηκε ότι η κατανάλωση λινελαϊκού οξέος σχετίζεται αντίστροφα με τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, ενώ η συσχέτιση βρέθηκε να είναι δοσοεξαρτώμενη. Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερη ήταν η κατανάλωση λινελαϊκού οξέος, τόσο χαμηλότερος ήταν ο κίνδυνος. Συγκρίνοντας τα άτομα με την υψηλότερη πρόσληψη λινελαϊκού οξέος με αυτά με τη χαμηλότερη, ο κίνδυνος εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και θανάτου από αυτή βρέθηκε να είναι μειωμένος κατά 15% και 21% αντίστοιχα.

Πρακτικά, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης υποστηρίζουν την αντικατάσταση τροφίμων όπως το βούτυρο ή το λίπος του κόκκινου κρέατος από φυτικά έλαια, ενώ παράλληλα η κατανάλωση πηγών υδρογονωμένων λιπαρών, που περιέχουν τρανς λιπαρά οξέα, θα πρέπει να αποφεύγεται.

Από τη Χριστίνα Κατσαρού, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr