Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό The Journals of Gerontology, συνδέει τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Κ με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων στην κινητικότητα των ηλικιωμένων ατόμων.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 688 γυναίκες και 635 άνδρες, ηλικίας 70-79 ετών, αξιολογώντας την κινητικότητά τους κάθε 6 μήνες, για συνολικό διάστημα 6-10 χρόνων. Τα επίπεδα βιταμίνης Κ προσδιορίστηκαν με αιματολογικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν πως οι ηλικιωμένα με χαμηλές συγκεντρώσεις φυλλοκινόνης στο αίμα, που αποτελεί δείκτη των επιπέδων βιταμίνης Κ, είχαν 1,5 φορά μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν δυσκολίες στην κινητικότητά τους, όπως για παράδειγμα στο να περπατήσουν μια απόσταση 400 μέτρων ή να ανέβουν σκάλες.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες μελέτες ώστε να επιβεβαιωθούν τα παραπάνω ευρήματα και να διευκρινιστούν οι υπεύθυνοι μηχανισμοί. Κλείνοντας, σχολιάζουν πως τα παρόντα αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με ευρήματα προγενέστερων αναλύσεων, που έχουν συσχετίσει τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Κ με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr