Πώς το χαμηλό βάρος γέννησης σχετίζεται με την παχυσαρκία

Ο ορισμός του χαμηλού βάρους γέννησης διαφοροποιείται μεταξύ των διαφόρων εθνικοτήτων και ορίζεται από τις αντίστοιχες καμπύλες ανάπτυξης του εκάστοτε πληθυσμού.
Στην Ελλάδα νεογνά χαμηλού βάρους θεωρούνται εκείνα που κατά τη γέννηση τους ζυγίζουν λιγότερο από 2.5 κιλά.

Σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα το χαμηλό βάρος γέννησης των νεογνών φαίνεται να συσχετίζεται θετικά με την εμφάνιση παχυσαρκίας κατά την ενηλικίωση.
Πώς όμως θα μπορούσε να εξηγηθεί η παρούσα συσχέτιση;

Η γέννηση ενός ελλειποβαρούς νεογνού τις περισσότερες φορές οφείλεται στην ανεπαρκή ενδομήτρια ανάπτυξή του. Η ανεπαρκής ενδομήτρια ανάπτυξη του βρέφους μπορεί να οφείλεται στον υποσιτισμό της μητέρας, στην παρουσία ψυχολογικού ή προκαλούμενου από νόσο στρες, στην παρουσία λοιμώξεων, στην έκθεση της μητέρας στο αλκοόλ και στο καπνό του τσιγάρου, καθώς και σε άλλους παράγοντες που αφορούν τη λειτουργία του πλακούντα. Όλες αυτοί οι παράγοντες επιφέρουν προγραμματιστικές προσαρμογές στο έμβρυο το οποίο προσπαθεί να επιβιώσει στο ενδομήτριο δυσμενές περιβάλλον.

Κατά τη γέννηση του το νεογνό φέρει όλους εκείνους τους προσαρμοστικούς μηχανισμούς που το βοήθησαν να επιβιώσει στο ανεπαρκές ενδομήτριο περιβάλλον. Όμως το εξωμήτριο περιβάλλον σε αντίθεση με το ενδομήτριο χαρακτηρίζεται από διατροφική περίσσεια. Η διατροφική περίσσεια του εξωμήτριου περιβάλλοντος σε συνδυασμό με το σύνολο των αλλαγών που έχουν γίνει σε πολλά οργανικά συστήματα του βρέφους για να επιβιώσει στο ανεπαρκές ενδομήτριο περιβάλλον προδιαθέτουν τα νεογνά αυτά στο να εξελιχθούν σε παχύσαρκους ενήλικες.

Η βελτίωση της διατροφής της εγκύου, η εξασφάλιση ενός αρμονικού ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος καθώς και η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της ενδομήτριας υποθρεψίας είναι απαραίτητες για να προλάβουν τις προσαρμοστικές αλλαγές κατά την επικράτηση ενός ανεπαρκούς ενδομήτριου περιβάλλοντος.

Έτσι λοιπόν οι υποψήφιες μητέρες θα πρέπει να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές της διατροφής τους και των συνηθειών τους, ώστε να εξασφαλίζουν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του εμβρύου τους κατά τη περίοδο της κύησης.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr