Πόσο λίπος πρέπει να έχω στο σώμα μου;

Το λίπος που υπάρχει στο σώμα αποτελεί για πολλούς ένα μη επιθυμητό κομμάτι του εαυτού τους, από το οποίο είτε για λόγους υγείας είτε για λόγους αισθητικής θέλουν να απαλλαγούν.
Το ερώτημα που πολλές φορές τίθεται είναι πόσο θα πρέπει να είναι το λίπος μας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό ποικίλει ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας. Μια μέση τιμή δίνεται αναλυτικά στον πίνα που ακολουθεί:

Φύλο                      Ηλικία          Χαμηλό    
  Φυσιολογικό           Υψηλό       Πολύ
Υψηλό 
Γυναίκα:                 20 –
39           <21%             21 –
32.9%          33 – 38.9%      >39%
                                 40 – 59           <23%             23 – 33.9%         34 – 39.9%      >40%
                                 60 – 79           <24%             24 – 35.9%         36 – 41.9%      >42%
Άνδρας:                  20 -39             <8%               8- 19.9%            20 – 24,9%       >25%
                                 40 – 59           <11%             11 – 21.9%        22- 27.9%         >28%

                                 60 – 79           <13%             13 – 24.9%        25 – 29.9%        >30%

Όπως φαίνεται οι άνδρες έχουν εκ φύσεως λιγότερο λίπος από τις γυναίκες και περισσότερο μυϊκό ιστό. Ωστόσο, συνήθως το λίπος αυτό των ανδρών είναι και πιο επικίνδυνο, καθώς αποθηκεύεται κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς, πιέζει μηχανικά την καρδιά και είναι αυτό που σχετίζεται με προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακά, διαβήτη κ.α. Αν λοιπόν κάνετε μια λιπομέτρηση και βρείτε το λίπος σας πάνω από το φυσιολογικό, με βάση τις τιμές που σας δώσαμε, ίσως είναι καιρός να χάσετε λίγα ή περισσότερα κιλά.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr