Η Merck, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στη διάθεση καινοτόμων, υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας προϊόντων στον φαρμακευτικό και στον
χημικό κλάδο, καθώς και στον τομέα των βιοεπιστημών, ανακοίνωσε ότι κατατάσσεται, πλέον, στην έκτη θέση του Δείκτη Πρόσβασης στα Φάρμακα, που δημοσιεύθηκε από το Ίδρυμα για την Πρόσβαση στα Φάρμακα (Access to Medicine Foundation).

Η Merck ανέβηκε δύο θέσεις σε σύγκριση με την κατάταξη του 2012. Η συγκεκριμένη πρόοδος τονίζει τη δέσμευση της εταιρείας να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια πρόσβασης των πληθυσμών και των κοινοτήτων που υπο-εξυπηρετούνται στις χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης επιχειρηματικής προσέγγισης. Κάθε δύο χρόνια, ο Δείκτης Πρόσβασης στα Φάρμακα αξιολογεί τις κορυφαίες φαρμακευτικές επιχειρήσεις ως προς τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες που προωθούν την πρόσβαση σε φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

«Η Merck έχει αναθεωρήσει τη στρατηγική της για την Πρόσβαση στην Υγεία και από το 2012 προωθεί νέες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου ενός επιχειρηματικού μοντέλου στην Ινδία και μίας καινοτόμου πρωτοβουλίας για την αύξηση των τοπικών δυνατοτήτων παραγωγής», ανέφερε το Ίδρυμα για την Πρόσβαση στα Φάρμακα ως λόγους για τους οποίους η Merck αναβαθμίστηκε στη νέα κατάταξη.

Η εταιρία ξεκίνησε την πρωτοβουλία της για την Πρόσβαση στην Υγεία το Φεβρουάριο του 2011 και έχει εντοπίσει κενά πρόσβασης και ευκαιρίες για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των υπο-εξυπηρετούμενων ασθενών. Η μονάδα διασφαλίζει ότι η πρόσβαση προσδίδει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία στο σύνολό της και γίνεται αναπόσπαστο μέρος του τρόπου, με τον οποίο η Merck δραστηριοποιείται με έναν υπεύθυνο, βιώσιμο τρόπο.

Από τη Βίκυ Καρατζαφέρη, υπεύθυνη θεμάτων υγείας neadiatrofis.gr