Τα μύρτιλλα σύμμαχος κατά της παχυσαρκίας

Τα μύρτιλλα, γνωστά και με τον αγγλικό όρο blueberries, ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα των μούρων. Η κατανάλωση αυτών έχει φανεί να συσχετίζεται με ποικίλα οφέλη για την ανθρώπινη υγεία.

Μάλιστα, πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα υποστήριξαν τα πιθανά οφέλη τους κατά της παχυσαρκίας. Συγκεκριμένα, η μελέτη είχε ως σκοπό να εξετάσει κατά πόσο τα πολυφαινολικά συστατικά των μύρτιλλων μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο στην κυτταρική διαφοροποίηση των λιποκυττάρων, τη διαδικασία κατά την οποία αργέχονα κύτταρα αποκτούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των λιποκυττάρων.

Η μελέτη διεξήχθη σε καλλιέργειες κυττάρων από ποντίκια, όπου οι πολυφαινόλες των μύρτιλλων φάνηκε να επάγουν μια δοσο-εξαρτώμενη μείωση της κυτταρικής διαφοροποίησης, με τις υψηλότερες δόσεις να επάγουν μια μείωση της περιεκτικότητας των λιποκυττάρων σε λίπος κατά 73% και με τις χαμηλότερες δόσεις μια μείωση της τάξης του 27%.

Συμπερασματικά, οι πολυφαινόλες των μύρτιλλων μπορούν να επάγουν μια αναστολή της συσσώρευσης λίπους στα λιποκύτταρα σε μοριακό επίπεδο. Οι ερευνητές τόνισαν ότι υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής αντίστοιχων μελετών στους ανθρώπους, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι αντίστοιχες δόσεις των πολυφαινολών από το μύρτιλλο στους ανθρώπους δεν ασκούν παρενέργειες, αλλά και ότι είναι το ίδιο αποτελεσματικές όσο και στις κυτταρικές καλλιέργειες.

Επιστημονική ομάδα neadiatrofis.gr