Τα θετικά της άσκησης σε ασθενείς με καρκίνο

Πάρα την σημαντικότητα και τα οφέλη που προσφέρει η σωματική δραστηριότητα στην υγεία, όταν ο καρκίνος κάνει την εμφάνιση του και κατά την διάρκεια της θεραπείας η σωματική δραστηριότητα μειώνεται.

Νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMJ Open journal, δείχνει ότι το περπάτημα 30 λεπτών για 3 φορές την εβδομάδα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ατόμων με προχωρημένο καρκίνο.

Για τους σκοπούς της μελέτης, 42 ασθενείς χωρίστηκαν σε δυο ομάδες όπου στην μια ομάδα οι ασθενείς κράτησαν την παρούσα φυσικής τους δραστηριότητα και στην δεύτερη ομάδα συστάθηκε 30 λεπτών περπάτημα κάποιες μέρες μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, όσοι ασθενείς βελτίωσαν τη σωματική τους δραστηριότητα ένιωσαν συναισθηματική και ψυχολογική ευεξία. Τέλος αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι πολλοί ασθενείς ανέφεραν ότι το περπάτημα τους έκανε να έχουν μια βελτιωμένη θετική στάση απέναντι στην ασθένεια τους.

Απαιτείται όμως περεταίρω έρευνα με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων για να δοθούν οριστικές αποδείξεις ότι το περπάτημα βελτιώνει την υγεία και την κοινωνική και συναισθηματική ευημερία σε αυτή την ομάδα ανθρώπων.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr