Όροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης προσεκτικά πριν τη περιήγηση σας στην ιστοθέση
Καλώς ήλθατε στο neadiatrofis.gr

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό μας τόπο συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης, Είναι πιθανόν να αλλάξουμε αυτούς τους όρους από καιρού εις καιρόν. Πάντοτε όμως θα μπορείτε να βλέπετε τους τρέχοντες όρους επιλέγοντας ένα σύνδεσμο στη βάση κάθε σελίδας του δικτυακού μας τόπου.

Αυτή η ιστοθέση δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο neadiatrofis.gr έχουν σχεδιαστεί καταλλήλως ώστε να ενισχύουν και όχι να αντικαθιστούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ασθενή/επισκέπτη του Δικτυακού χώρου και του θεράποντος Ιατρού του/της. Τα κείμενα / άρθρα που δημοσιεύονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν/ αντικαταστήσουν τη σχέση σας με τον θεράποντα σας ιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας. Αποτελούν απλά ενημερωτικά κείμενα και όχι προτάσεις θεραπείας ή χειρισμού προσωπικών ζητημάτων υγείας.

Η διαχείριση προσωπικών ζητημάτων υγείας είναι ευθύνη του θεράποντα σας ιατρού ή του όποιου άλλου επαγγελματία υγείας και είναι αποτέλεσμα εκτίμησης πολλών και διαφορετικών παραμέτρων. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που παρέχονται από τα κείμενα /άρθρα ή από τις εφαρμογές που φιλοξενούνται στο neadiatrofis.gr δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστικό μέσο ή εργαλείο κλινικής αξιολόγησης της κατάστασής σας. Για οποιαδήποτε ανάγκη εκτίμησης/ αξιολόγησης της προσωπικής κατάστασης υγείας, απαραίτητη είναι η συνδρομή του εξειδικευμένου επιστήμονα υγείας.

Οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή ή πληροφορία υγείας που παρέχεται και παρουσιάζεται στο neadiatrrofis.gr δίνεται μόνο από ιατρικά εκπαιδευμένους και ειδικά εξειδικευμένους επαγγελματίες εκτός αν ρητή δήλωση συνοδεύει αυτές τις ιατρικές συμβουλές ή πληροφορίες υγείας και αναφέρει ότι παρέχονται από μη ιατρικά εξειδικευμένο άτομο ή οργάνωση.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που δίνονται από το neadiatrofis.gr αποποιούμεθα κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, περιλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας ή καταλληλότητας για ορισμένους σκοπούς. Εναπόκειται σε εσάς να αξιολογήσετε τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα από τα εργαλεία που παρέχουμε. Αν είστε επαγγελματίας στο χώρο της υγείας, μπορείτε ασκώντας την επαγγελματική σας κρίση να αξιολογήσετε κάθε πληροφορία και σας προτρέπουμε να επιβεβαιώσετε την πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στο δικτυακό μας τόπο με άλλες πηγές πριν προτείνετε κάποια θεραπευτική αγωγή στηριζόμενοι σ’ αυτό.

Αν είστε απλός χρήστης, πρέπει να αξιολογήσετε την πληροφόρηση μαζί με το γιατρό σας ή άλλον αδειούχο επαγγελματία του χώρου της υγείας. Ορισμένες πληροφορίες στο δικτυακό μας τόπο πιθανόν να προέρχονται από εσάς ή από άλλους χρήστες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτή την πληροφόρηση. Είτε η πληροφόρηση έρχεται από εμάς είτε από σας, δεν είμαστε κατά νόμον υπεύθυνοι για βλάβες που θα προκληθούν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό μας τόπο και οι οποίες επαναλαμβάνουμε ότι επ’ ουδενί αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν την εργασία και τι συμβουλές και υποδείξεις του διατροφολόγου ή γιατρού σας ή άλλων κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών του τομέα της διατροφής- υγείας.

Πάντα μεριμνούμε με ιδιαίτερη φροντίδα να είμαστε ιδιαίτερα επιλεκτικοί σχετικά με τους οργανισμούς με τους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιονδήποτε δικτυακό τόπο με τον οποίο είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι ή αυτούς στους οποίους θα οδηγηθείτε αφού χρησιμοποιήσετε ένα σύνδεσμο στο δικτυακό μας τόπο.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα κείμενα/ άρθρα που παρουσιάζονται αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του neadiatrofis.gr. Επιτρέπεται η αποθήκευση στον υπολογιστή σας ή η εκτύπωση τμήματος ή ολόκληρων των άρθρων για προσωπική και μόνο χρήση.

Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε τρόπο αναδημοσίευση τους ή χρησιμοποίησή τους (μέρους ή ολόκληρων των άρθρων) χωρίς την σύμφωνη γνώμη των υπευθύνων του neadiatrofis.gr.

Η οποιαδήποτε χρησιμοποίηση μέρους ή ολόκληρου του άρθρου του neadiatrofis.gr, συνεπάγεται και την αναφορά του neadiatrofis.gr (σε έντυπο ή προφορικό λόγο) αλλά και την τοποθέτηση ηλεκτρονικού συνδέσμου (σε ηλεκτρονικό μέσο) με τρόπο τέτοιο ώστε να οδηγεί σε αυτήν ή και το άρθρο.

Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση των φιλοξενούμενων άρθρων για την προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την προβολή ισχυρισμών υγείας.

Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση των φιλοξενούμενων άρθρων για την διαφημιστική καμπάνια προϊόντων ή υπηρεσιών.

Βάση του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR), η εταιρεία μας, ακολουθώντας τις διατάξεις του, σας γνωστοποιεί τα εξής:

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, θα χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο για λόγους επικοινωνίας μαζί σας.

Σας ενημερώνουμε ότι:

Τα στοιχεία σας, δεν θα δοθούν σε κανένα άλλο φορέα/επιχείρηση/οργανισμό και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ενημέρωσή σας.

Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή, διόρθωση ή επικύρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα στοιχεία αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλης εμπορικής προώθησης.

Ο πλήρης έλεγχος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανήκει σε εσάς!

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας neadiatrofis@gmail.com