Τι είναι πιο επικίνδυνο η έλλειψη άσκησης ή τα παραπάνω κιλά

Νέα μελέτη, που πραγματοποίησαν Σουηδοί ερευνητές, έρχεται να αμφισβητήσει ερευνητικά δεδομένα που έως τώρα έδειχναν πως
η καλή φυσική κατάσταση αντισταθμίζει κατά ένα μέρος τις αρνητικές συνέπειες του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους για την υγεία. Ειδικότερα, φαίνεται πως η προστατευτική δράση της καλής φυσικής κατάστασης έναντι του κινδύνου πρόωρου θανάτου μετριάζεται σε παχύσαρκα άτομα.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό International Journal of Epidemiology, οι ερευνητές παρακολούθησαν περισσότερους από 1.300.000 άνδρες για 29 έτη, κατά μέσο όρο, προκειμένου να εξετάσουν τη σχέση που συνδέει τα επίπεδα φυσικής κατάσταση με τον κίνδυνο θανάτου. Επιπλέον, στόχος ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η παχυσαρκία επηρεάζει την παραπάνω σχέση.

Συνολικά, φάνηκε πως οι άνδρες με τα υψηλότερα επίπεδα φυσικής κατάστασης είχαν 48% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, σε σύγκριση με εκείνους που είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως οι φυσιολογικού βάρους άνδρες με κακή φυσική κατάσταση είχαν 30% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, σε σχέση με τους παχύσαρκους άνδρες που είχαν τα υψηλότερα επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση, η καλή φυσική κατάσταση έχει οφέλη για την υγεία των παχύσαρκων ατόμων. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα άτομα που δεν είναι παχύσαρκα εξακολουθούν να διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο ακόμη κι αν βρίσκονται σε κακή φυσική κατάσταση, συγκριτικά με άτομα που έχουν υψηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης αλλά είναι παχύσαρκα.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr